Dr. Jordi Sasot Llevadot

És metge especialista en Psiquiatria i Pediatria per la Universitat Autònoma de Barcelona (Unitat Docent Vall d'Hebron) des del 1983.

Magíster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil pel Departament de Farmacologia i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la qualificació d'excel·lent.

Col·legiat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb el nº 13.345.

Pertany al Cos Facultatiu del Centro Médico Teknon on dirigeix la Unitat de Paidopsiquiatria (Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil).

President de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (2003-2007).

Membre de la Asociación Española de Psiquiatria del Niño y del Adolescente.

Membre de la ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry).

Membre de la AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Membre de la Societat Catalana de Pediatria.

Membre de la Asociación Española de Pediatria.

Membre del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (2003-2012)

Professor del Postgrau en Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitats professionals i publicacions

Centre Psicopediàtric Guia ha organitzat des del 1990 cursos de postgrau per actualitzar la formació de psiquiatres infanto-juvenils, pediatres, metges de família, psicòlegs, psicopedagogs, logopedes i especialitats afins.

Desenvolupa programes de formació i assessorament per Escoles de Pares i Mares i Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAS) a través de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Estableix relacions amb Universitats, Fundacions i Centres Hospitalaris nacionals i extrangers amb qui manté acords de consultoria amb l'objectiu de desenvolupar protocols d'investigació, intervenció terapèutica, formació i control de qualitat dels serveis.

La nostra activitat científica s'està publicant per diverses editorials en format paper i digital. Igualment, un dels objectius més importants de la nostra activitat docent és la divulgació científica dels nous coneixements en salut mental infanto-juvenil mitjançant ràdio, televisió i premsa.

Consenso del GEITDAH sobre los trastornos de conducta en niños y adolescentes

Llibres i articles científics

Jordi Sasot-Llevadot, Rosa M. Ibáñez-Bordas, Antonio Soto-López, Francisco Montañés-Rada, Xavier Gastaminza-Pérez, José A. Alda-Díez, Tomás Cantó-Díez, Miguel A. Catalá, Maite Ferrin-Erdozáin, Marta García-Giral, Montserrat Graell-Bernal, Olvido Granada-Jiménez, Óscar Herreros-Rodríguez, María J. Mardomingo-Sanz, Dolores Mojarro-Práxedes, Jaume Morey-Canyelles, Juan Ortiz-Guerra, Montserrat Pàmies-Massana, Francisco Rey-Sánchez, María Romera-Torrens, Belén Rubio-Morell, Pedro M. Ruiz-Lázaro, Francisco Ruiz-Sanz; Grupo de Especial Interés en el Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (GEITDAH)


Resumen.

El Grupo de Especial Interés en el Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (GEITDAH) presenta en este artículo un consenso de expertos de toda España sobre los trastornos de conducta en niños y adolescentes. A partir del trabajo inicial del equipo de la Unidad de Paidopsiquiatría del Hospital Quirón-Teknon de Barcelona, se han consensuado aspectos básicos que podrían ser el punto de partida para futuros consensos. Ha sido también objetivo prioritario del trabajo actualizar en los trastornos de conducta en niños y adolescentes los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, y su comorbilidad con el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Palabras clave. Consenso. GEITDAH. TDAH. Trastorno disocial. Trastorno negativista desafiante.

Descargar PDF

geitdah

   

Baix rendiment escolar

Llibres i articles científics

Evidentment el dèficit d'atenció és responsable de "per se" de dificultats d'aprenentatge ja des de l'inici de l'etapa preescolar, però també és freqüent trobar nens, en els que els seus professors no aconsegueixen la manera d'avançar en l'aprenentatge d'alguna de les tècniques instrumentals escolars (llegir, escriure i calcular). Són pacients que presenten a nivell comòrbid que el company neuropediatre J. Artigas denomina "desordres de l'aprendre".

Segons diversos estudis el percentatge de nens i adolescents TDAH que presenten trastorns de l'aprenentatge arriba al 60% (Green. M. et al 1999). D'acord amb això podem plantejar la hipòtesi que els nens o adolescents amb Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat tipus inatent, arriben molt probablement a majors percentatges (Rodríguez Salines E.et el 2006).

Els trastorns d'aprenentatge comòrbids més freqüents són els trastorns de la lectura, d'ortografia, de l'escriptura i del càlcul, també anomenats dislèxia, disortografia, disgrafia i discalcúlia.

Les dificultats més significatives com a factor pronòstic en l'aprenentatge escolar, són les lectores. A aquest nivell destaquen en aquests nens la presència de dificultats en la segmentació fonètica (capacitat per descompondre les paraules en sons), en la lectura visual (reconeixement de les lletres i paraules per la seva forma) i en la comprensió lectora.

Els nens inatents presenten habitualment dificultats en les seves adquisicions lectomecàniques (velocitat lectora) sense fer-se excessivament evidents les dificultats lectocomprensives, quan aquestes sí que es presenten i són rellevants hem sempre de plantejar un trastorn dislèxic comòrbid, altres aspectes que trobem amb freqüència entre les dificultats escolars de els nens inatents són els seus dèficits en expressió escrita i la presència d'una significativa disortografia.

 

   

9è Curs Interdisciplinari d'Especialitats Pediàtriques

Activitat docent

Data: Divendres 20 de març de 2015

Lloc: Hospital Quirón-Teknon

Docents:

Dr. Jordi Sasot
Psiquiatra Infantil i Adolescent
Coordinador de la Unitat de Paidopsiquiatria
Hospital Quirón Teknon

Sra. Rosa Ma Ibáñez
Psicòloga Clínica Infantil i Adolescent
Hospital Quirón Teknon

Psiquiatria i Psicologia Pediàtriques. Urgències psiquiàtriques i psicològiques a la consulta

El Dr. Sasot i la Sra. Ibáñez ens donaran respostes per intervindre acuradament davant les urgències psiquiàtriques i psicològiques dins la consulta pediàtrica, tant a nivell de consulta externa com dins dels serveis d´urgències pediàtriques

Programa del curs

9curs esp ped

   

Taller psicoeducacional para padres de niños con TDAH

Activitat docent

En este ciclo de talleres los padres de niños/as con TDAH aprenderán nuevas estrategias educativas para mejorar las relaciones padres-hijos y la dinámica familiar. El enfoque es fundamentalmente práctico y fomentará el intercambio de experiencias entre padres.

psicoeducacional-tdah


Actividad dirigida a padres de niños con TDAH con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años de edad.

El contenido es fundamentalmente práctico, así pues al final de cada sesión se programan tareas que los padres deberán realizar con el objetivo de practicar las habilidades que se han trabajado en cada sesión.

Las dificultades de un niño/a con TDAH impactan en su contexto inmediato, creando desequilibrios y desajustes en sus relaciones interpersonales. Los padres pueden experimentar un grado de estrés elevado en el día a día y muchas veces manifiestan dudas sobre su competencia para educar a sus hijos. En muchas ocasiones, las pautas educativas tradicionales no son efectivas para dirigir el comportamiento de estos/as niño/as por lo que es imprescindible aprender nuevas formas educativas que faciliten la dinámica familiar.

Objetivos:
- Brindar a los padres pautas y estrategias en el manejo de la conducta de sus hijos
- Crear un espacio de intercambio de experiencias entre padres que ayude a la comprensión del trastorno que padecen sus hijos/as
- Aumentar su competencia educativa
- Mejorar las relaciones padres-hijos

Duración:
Seis sesiones quincenales con una duración aproximada de 2 horas cada una

Calendario:
- jueves 12 de febrero
- jueves 26 de febrero
- jueves 5 de marzo
- jueves 19 de marzo
- jueves 9 de abril
- jueves 16 de abril

Horario:
De las 19.15 a las 21.15h

Docentes:

Dr. Jordi Sasot Llevadot
Psiquiatra Infantil y Adolescente y Pediatra. Coordinador de la Unidad de Paidopsiquiatría. Hospital Quirón Teknon
Sr. Xavier Olivera Castilla
Psicólogo Clínico Infantil y Adolescente experto en TDAH. Unidad de Paidopsiquiatría. Hospital Quirón Teknon

Precio total: 70€

Programa en PDF

Más información e inscripción: http://www.teknon.es/fundacion-teknon/eventos/taller-psicoeducacional-para-padres-con-ninos-tdah/

 

   

Pàgina 4 de 10

<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el divendres 28 juny 2019, 09:23